Menu witryny
Niemiecki
Nauka
Artykuły
Strony www / oferty
Książki do nauki
Słownik obrazkowy
Ściągawka
Pliki niemiecki
Nauka z zabawą online
Deutsch lernen

 

 
-> Znaki i skróty PDF Drukuj E-mail

Zeichen und Abkürzungen

1. Einige Maßeinheiten und ihre Abkürzungen

Zeiteinheiten

Stunde
h
Minute
min
Sekunde
s

Längenmaße

Kilometer
km
Hektometer
hm
Dekameter
dam
Meter
m
Dezimeter
dm
Zentimeter
cm
Millimeter
mm
Mikrometer
µm

Flächenmaße

Quadratkilometer
km2
Hektar
ha
Ar
a
Quadratmeter
m2
Quadratdezimeter
dm2
Quadratzentimeter
cm2
Quadratmillimeter
mm2

Raummaße

Bruttoraumzahl
BRZ
Bruttoregistertonne
BRT
Kubikmeter
m3
Kubikdezimeter
dm3
Kubikzentimeter
cm3
Kubikmillimeter
mm3

Hohlmaße

Hektoliter
hl
Dekaliter
dal
Liter
l
Deziliter
dl
Zentiliter
cl
Milliliter
ml

Masseeinheiten

Tonne
t
Tonne = Tonne
t = t
Zentner
Ztr.
Kilogramm
kg
Hektogramm
hg
Gramm
g
Dezigramm
dg
Zentigramm
cg
Milligramm
mg
Mikrogramm
µg

Energieeinheiten

Tonne Rohöleinheiten
tRÖE
Kilojoule
kJ
Joule
J
Gigawattstunde
GWh
Megawattstunde
MWh
Kilowattstunde
kWh
Wattstunde
Wh
Wattsekunde
Ws

Leistungseinheiten

Megawatt
MW
Kilowatt
kW
Watt
W

Stromeinheiten

Kiloampere
kA
Ampere
A

Spannungseinheiten

Megavolt
MV
Kilovolt
kV
Volt
V

Druckeinheiten

Bar
bar
Millibar
mbar
Pascal
Pa
Hektopascal
hPa
Anmerkung
Ohne Punkt schreibt man international festgelegte Maßeinheiten in Naturwissenschaft und Technik. In Amtstexten sollten Maßeinheiten ausgeschrieben werden (ausgenommen in den Anhängen).

2. Zeichen und Abkürzungen

Einige Zeichen und Abkürzungen aus Statistik und Haushalt

Nichts
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit0
Kein Nachweis vorhanden:
Unsichere Angabe
Schätzung*
Nicht verfügbarn. v.
Berichtigte Angaber
Kleiner als<
Größer als>
VeränderungΔ
DurchschnittØ
Gewichteter DurchschnittMP/ØP
Bruch in der statistischen Reihe^
Prozentsatz%
Jährliche Veränderung in %% AT
Mittlere jährliche ZuwachsrateAM
Zur Erinnerungz. E.
Million(en)Mio.
Milliarde(n)Mrd.

Einige Abkürzungen für Literaturverzeichnisse und Fußnoten

Im laufenden Text, insbesondere in Rechtsakten, werden die nachstehenden Abkürzungen ausgeschrieben.

BandBd.
BändeBde.
Seite(n)S.
folgende Seitef.
folgende Seitenff.
Paragraf§
Paragrafen§§

<< wstecz   dalej >>

Reklamy
 

 

Twoja wyszukiwarka

 

 

Niemieckie słówka
schraubstock.jpg
Flesz-niemiecki
Jak opanować dowolny język obcy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie z łatwością opanowują języki obce, podczas gdy inni trudzą się kilka lat, a efekt jest żaden? Czas najwyższy spojrzeć prawdzie w oczy i dowiedzieć się kilku interesujących rzeczy na ten oraz... swój temat. Tak, dobrze przeczytałeś. Podstawowy problem nauki jakiegokolwiek języka obcego zawsze istnieje w Tobie. Nie w nauczycielu, nie w braku środków na naukę, lecz właśnie w Tobie. Ale jest też i druga strona medalu. A mianowicie każdy człowiek ma predyspozycje ku temu, aby opanować w stopniu komunikatywnym każdy język.
Szukaj

 

 

 

 
  Dzisiaj jest:  wtorek, 31 marzec 2015